De Leemansmolen door de eeuwen heen


In de 11e eeuw begon men in Nederland windmolens te bouwen. Vanaf de 13e eeuw steeg het aantal inwoners waardoor er steeds meer behoefte kwam aan graan. En dus kwamen er meer en meer korenmolens.
In de 19e eeuw stonden er ruim 10.000 wind- en watermolens in Nederland, waaronder ook poldermolens, zaagmolens en oliemolens.

Rosmolens in Vriezenveen

De Vriezenveense boeren waren eeuwenlang verplicht hun graan op de grafelijke (water)molens in Almelo te laten malen. De Heer van Almelo had nl. het alleenrecht op wind en water (!).
Later ontdoken de Vriezenveners dat alleenrecht door hun graan met eigen rosmolens te malen (=molens waarvan de maalstenen door een paard in beweging gebracht werden).

Windkorenmolens in Vriezenveen

Pas in de 19e eeuw werd de eerste windkorenmolen in Vriezenveen gebouwd. Met de vervening rond Vriezenveen kwam er steeds meer landbouwgrond beschikbaar, dus ook meer graan om te malen. Begin 1900 stonden er wel vijf windmolens in het dorp! En in de hele gemeente Twenterand zelfs in totaal dertien.
De Leemansmolen is de enige nog overgebleven molen in de hele gemeente.

Hendrik Leemans laat windkorenmolen bouwen

In 1862 liet de in Vriezenveen geboren Hendrik Leemans (1821-1906) de Leemansmolen bouwen. Hij was in 1846 van Hellendoorn terugverhuisd naar Vriezenveen en in 1851 met een Hellendoornse molenaarsdochter getrouwd.
De bouw werd uitgevoerd door meester-molenmaker Ten Zijthoff te Deventer. De kosten bedroegen 3450,- gulden (€ 1566,-).

De 2e generatie molenaars

Hendrik Leemans had drie zoons (Egbert, geb. 1852, Willem, geb. 1864 en Hendrik, geb. 1868), die alledrie molenaar zijn geweest op de Leemansmolen (Hendrik als laatste).
Willem kocht in 1914 zelf een molen, de huidige molen ‘De Hoop’ in Almelo, die tot Willem’s dood in 1936 ook ‘Leemansmolen’ heette.

De 3e generatie molenaars

Egbert Leemans had ook drie zoons (Hendrik, geb. 1880, Herm Willem, geb. 1891 en Diederik, geb. 1894). Hendrik volgde begin 1900 zijn oom Hendrik op als molenaar. Ook Diederik maalde later op de Leemansmolen.

De 4e (aangetrouwde) generatie

Hendrik en Diederik stierven kinderloos, waardoor Herm Willem enig eigenaar werd. Zijn dochter Egberta Leemans (geb. 1925) trouwde met Frederik Hoff (geb. 1922), die in 1950 de molenaar werd.
Hij was de laatste beroepsmolenaar/eigenaar van de Leemansmolen. In 1995 werd de molen ondergebracht in een Stichting.

De vrijwillig molenaars

Sinds 1998 draait de Leemansmolen weer regelmatig en wordt het graan tot meel gemalen. Niet meer beroepsmatig, maar op vrijwillige basis, door de molenaars van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.
Maak kennis met onze vrijwillig molenaars >>


Van 1862-1963

Klik op de afbeelding ...Van 1963-1972

Klik op de afbeelding ...Van 1972-1997

Klik op de afbeelding ...Van 1997-heden

Klik op de afbeelding ...