Word Vriend / Zakenvriend van de Leemansmolen


De Leemansmolen is een waardevol historisch en cultureel monument. Zonder de inzet van vrijwilligers die de molen draaiende houden, zal de molen in verval raken.
De molenaars verrichten klein onderhoud en bij grote reparaties moet de molenmaker worden ingeschakeld. Daarnaast loopt er een project om de pelsteen (die in 1923 noodgedwongen werd verkocht) in de molen terug te plaatsen.

Educatieve functie

En niet in de laatste plaats nemen wij onze educatieve functie in de gemeente serieus. De molen is per slot van rekening de enig overgebleven molen van de dertien(!) die er ooit in de gemeente Twenterand stonden.
Nu het beroep van molenaar uit Twenterand is verdwenen, houden de vrijwillig molenaars van de Leemansmolen het ambacht in ere.
En met onze Leskisten helpen we leerkrachten hun leerlingen bewust te maken van dit stukje historie van Twenterand.

Kosten

Dit alles brengt kosten met zich mee. Kosten die de Stichting Leemansmolen niet alleen kan opbrengen en die lang niet altijd gedekt worden door fondsen of subsidies.

Draag uw steentje bij als Vriend van de Leemansmolen

Wilt u daarom uw steentje bijdragen? Word dan VRIEND VAN DE LEEMANSMOLEN voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 15,-.
U steunt daarmee het behoud van de Leemansmolen als beschermd monument, u ontvangt 4x per jaar het nieuws van de Leemansmolen in uw mailbox en een persoonlijke uitnodiging voor onze jaarlijkse Molendagen.

Zakenvriend worden?

Wilt u Zakenvriend worden van de Leemansmolen voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 100,-?
U ontvangt dan als welkomstgeschenk een originele ETS van de Leemansmolen, gemaakt door de Vriezenveense kunstenaar Hans Jansen.
Ook vermelden we uw bedrijfsnaam op deze website en ontvangt u de Nieuwsbrief van de Leemansmolen in uw mailbox en een uitnodiging voor onze jaarlijkse Molendagen.

ANBI-status

De Stichting Leemansmolen Vriezenveen heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI-status. Daarmee wordt zij door de Belastingdienst erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.
Met deze ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting Leemansmolen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en omdat de Stichting een "culturele instelling" is, mag u dit aftrekbare bedrag met 25 % verhogen.

Vul het Aanmeldformulier in, stuur 't op en u bent het: een Vriend van de Leemansmolen!

Onze Zakenvrienden
Onze sponsoren
Aantal Vrienden: 36